Instruktører

Alle instruktører tilbys et 3-timers kurs med Mona Kronborg på Vennersberg skole. Kurset avholdes før sesongstart. Her blir det gode tips og råd om aktiviteter i gymsalen. Her blir det gode tips og råd om aktiviteter i gymsalen. Alle instruktører må møte i treningstøy - dette blir moro!!!!

Har du lyst til å være instruktør?Har du lyst til å være med på å tilrettelegge for at barn får glede av å bevege seg og bruke kroppen sin?Det er behov for velvillige foreldre som kan gjøre en innsats for KIL Barneidrett.Vi deler gruppene inn i forhold til alder og det vil være minst to instruktører pr gruppe. Instruktørene fordeles slik at barnet som du er foreldre/foresatt til vil delta i den gruppen som du er instruktør for.Jobben består i å lede gruppen i samarbeid med den andre instruktøren. Aktivitetene er varierte, men hovedfokus for instruktørene er å aktivisere barna innendørs i gymsal fra oktober til januar. Fra februar er de fleste aktivitetene utendørs og da må foreldrene delta. Sesongen avsluttes i mai med idrettsdag på Idrettsplassen på Brandval.Det presiseres at foreldrene ikke er, eller trenger å være "profesjonelle" instruktører. Det er heller ikke nødvendig å være flink i idrett.

Som instruktør får du
- det er muligheter for å bli med på instruktørkurs(ca 4 timer)
- utdelt aktivitetshefte
- dekket utgifter slik som porto og telefon inntil kr 200,- Kostnader utover dette dekkes etter nærmere avtale med styret

1234567

Kongsvinger Idrettslag, Brugt. 47 B, 2212 Kongsvinger. 2015©