Kongsvinger Idrettslag (KIL)

Idrettslaget er et allianseidrettslag som skal:

  • ivareta lagenes felles identitet gjennom navn, logo og verdier
  • bidra til at lagene og deres medlemmer oppnår målene sine ved å tilby og formidle tjenester innen klubbutvikling i form av kurs og veiledning
  • tilby kontorlokaler og møteplasser som skal fungere som formelle og uformelle samlingspunkter for lagene
  • bidra til å fremme folkehelsen for innbyggerne i Kongsvinger

1234567

Kongsvinger Idrettslag, Brugt. 47 B, 2212 Kongsvinger. 2015©