Årsmøteprotokoll KIL

Under finner dere protokollen fra Kongsvinger Idrettslags årsmøte 12. april 2016. Etter årsmøtet består styret av følgende medlemmer:

Jannicke S. Mykkestue (leder), Jo Raabe (nestleder), Mette Haarr (kasserer), Kari Isnes (styremedlem), Henning Kjøk (styremedlem), Linda Wang (styremedlem), Brynjar Fredheim (varamedlem), Kate Sønstebø (varamedlem). Revisorer er Synne Stolpe og Olav Berget.

Valgkomiteen består av:

Petter Norstrøm (leder), Reidun Slettum (medlem), Espen Furuseth (medlem), Ole Petter Vibekken (medlem).

Vi takker avtroppet styreleder i Kongsvinger Idrettslag, Petter Norstrøm for godt arbeid!!!

PROTOKOLL ÅRSMØTE

1234567

Kongsvinger Idrettslag, Brugt. 47 B, 2212 Kongsvinger. 2015©