Tilskudd til oppgradering av skihytten på Tjernsli

Like før sommerferien setter i gang for fullt har vi fått den gledelige meldingen fra Sparebank1 Hedmark om at Kongsvinger IL får 300.000 i tilskudd til oppgradering av skihytten på Tjernsli.

Dette kommer hele regionens befolkning til gode, og vi er mer enn glade for at Sparebank1 Hedmark tilgodeser oss med et såpass stort beløp, tusen hjertelig takk!

Om Sparebank1 Hedmarks gavefond

 

1234567

Kongsvinger Idrettslag, Brugt. 47 B, 2212 Kongsvinger. 2015©