KIL turns Stine Stake ny dommer i troppsgymastikk

Endelig har Hedmark gymnastikk og turnkrets og Kongsvinger IL fått en dommer i troppsgymnastikk. Vi gratulerer Stine Stake med bestått dommereksamen!

KIL turn

1234567

Kongsvinger Idrettslag, Brugt. 47 B, 2212 Kongsvinger. 2015©