Styret

Leder: Jannicke S. Mykkestue

Nestleder: Jo Raabe

Sekretær: Jo Raabe

Kasserer: Mette Haarr 

Styremedlem: Kari Isnes (lover og regler)

Styremedlem: Henning O. Kjøk 

Styremedlem: Linda Wang (kontaktperson mot barneidrett)

1234567

Kongsvinger Idrettslag, Brugt. 47 B, 2212 Kongsvinger. 2015©