Priser

Priser, høsten 2015

Alle medlemmer betaler en medlemskontingent på kr. 100,-. Faktura for denne sendes automatisk ut når innmelding er registrert av vår sekretær.

Pris for partier med èn trening pr. uke (Gymlek og Tropp 1): kr. 700,-.

Pris for partier med to eller flere treninger pr. uke: 1.200,-.

Søskenmoderasjon

Det innvilges søskenmoderasjon for alle søsken unntatt den eldste med kr. 200,-.

Refusjon

De tre første treningene er gratis vedr. treningsavgiften, ved deltakelse fjerde gangen påløper full treningsavgift. Ved skade med sykemelding: deltatt på fire treninger – halvparten, refusjon på kr. 300,- for treninger en gang pr. uke, refusjon kr 600,- for øvrige partier.

Priser for deltakelse på konkurranser og Barnekretsturnstevne beregnes for hvert arrangement. Deltakelse her er frivillig.

Påmelding

Påmelding skjer via linken under:

Bli medlem