Tropper

Gymlek: Gymnastikk og lek for å fremme balanse og kroppsbevissthet. Alder: Fra det halvår man fyller 4 år fram til skolestart.

Tropp 1, 2, 3 og Minirekrutter: Gruppenes ferdighetsnivå vil variere fra år til år etter som det vil være avhengig av gruppenes totale ferdighetsnivå.

Konkurransetropp: Gruppe for viderekommende og konkurrerende utøvere.

Frittstående Konkurranse: Vi er glade for å kunne starte opp med frittstående! Dette er den tredje øvelsen i Troppsgymnastikk (i tillegg til Trampett og Tumbling) og vi håper mange benytter seg av dette tilbudet. Troppen er et supplement til de andre troppene og koster ikke noe ekstra denne sesongen.

I utgangspunktet starter alle nye turnere i tropp 1, uavhengig av alder. De første treningene i sesongen brukes til å plassere turnere i riktig gruppe etter ferdigheter. Nybegynnere med tilstrekkelig ferdighetsnivå blir plassert i Tropp 2 (dette punktet gjelder ikke Gymlek).

Voksenturn: Lek og moro for voksne (fra 16 år) som har lyst til å utfordre seg selv.