Styret

I 2015 er styret som følger

Styreleder: Gry Høgberg, mob 95224786

Nestleder: Tommy Arnesen, mob 47262911

Kasserer: Astrid Bergersen, mob 41414907

Sekretær: Heidi Bye, 92828137

Styremedlem: Andrè Fredriksen, mob 93648831

Varamedlem: Gunn Hege Dalsberget,