Slider

Styret innkaller herved til årsmøte i Kongsvinger Idrettslag (hovedlaget). Årsmøtet avholdes 29. mars 2022 kl. 19.00 i peisestuen i klubbhuset …

Norges idrettsforbund håper boken skal gi lyst og inspirasjon til å være sammen med barn i aktivitet – og at …

Lotteri- og stiftelsestilsynet åpnet 15. september for søknader om momskompensasjon ved bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for …

Her finner du beskrivelse av kursene som Innlandet idrettskrets tilbyr gjennom året. Kresten tilbyr både åpne regionale kurs, WEBkurs eller …