Veiledning registrering i Min Idrett

 

 Her er tidene vi har fått tildet på Langeland, Vennersberg og Marikollen skole  sesongen 2016/2017

 Langeland skole:

  Mandag kl.17-18 barn født 2011   kl.18-19 barn født 2010

 Tirsdag kl.17-18 barn født 2012    kl.18-19 barn født 2009-2006  

Vennersberg skole:

Mandag kl.17-18 barn født 2011   kl.18-19 barn født 2010  

Tirsdag kl.17-18 barn født 2012   kl.18-19 barn født 2009-2006

Torsdag: kl.17-19. barn født 2009-2006 fra Marikollen. her velger vi ut tidpsunkt etter hvor mange påmelde og hva som passer best.

 Marikollen skole:

 Tirsdag kl.17-18 barn født 2012  Fredag kl. 17-18 barn født 2011- Hvis tidspunkt passer dårlig er det mulig å melde på respektiv gruppe på Langeland eller Vennersberg hvis ledig plass.  

Aktivitetsplan 2016/2017 blir lagt ut når den er klar.

 

 

Medlemsmøte torsdag 14. april kl. 19.30 i peisestua på Gjemselund stadion

Styret ønsker dere alle velkommen til medlemsmøte TORSDAG 14. APRIL kl 19:30, i peisestua på Gjemselund stadion. Vi er så glade for engasjementet dere viser for ungene deres, og vi understreker hvor viktig det er at dere møter opp og er med og former klubben; KIL Barneidrett er et ideelt idrettslag, og vi klarer oss ikke uten foreldrenes engasjement.

Under finner dere sakslista, og som det framgår av den vil det bli etterspurt nye styremedlemmer på medlemsmøtet. Vi utfordrer spesielt foreldrene til de minste barna om å kaste seg med! Sittende styre er forberedt på å hjelpe til med smidig overgang i alle roller hvor det tiltrer nye fjes, og vi trenger stadig nye impulser og friske tanker :)

SAKSLISTE
1: Informasjon rundt nytt nettsted: www.kongsvingeril.no
2: Informasjon om KlubbAdmin og minidrett.no
Sekretær Linda Wang informerer om ny lovgivning for rammene rundt barneidretten og endringer knyttet til kontingent/treningsavgift.
3: Orientering om økonomisk situasjon
Orientering rundt resultatet for KIL Barneidrett 2015/2016 og budsjett 2016 ved kasserer Ann Kristin Vårdal Olsen.
4: Nye styremedlemmer
Styret ser det hensiktsmessig å endre sammensetning og rollestruktur i noen grad og foreslår at styret for barneidretten i det fremtidige består av leder, sekretær, kasserer og instruktørkoordinator. For å skape kontinuitet i styrearbeidet vil styret søke å få til en smidig overgang i alle rollene hvor det vil bli utskiftning.
5: Tilbakemeldinger fra foreldre om sesongen 2015/2016 og innspill til videre arbeid

Vel møtt!

Med vennlig hilsen,

leder Charlotte Egnersson, sekretær Linda Wang, foreldrerepresentant Cathrine deGeer, styremedlem Line Knashaug Olsen, kasserer Ann Kristin Vårdal Olsen

 

Ny tid for skøyte- og hockeyskolen tirsdag 16.2.

Vi er så takknemlige for å bli så godt tatt i mot av de som holder til i ishallen, vi har nå hatt to fine treninger i regi av Camilla Strøm Igelkjøn.

På tirsdag skal vi få besøke skøyte og hockeyskolen TIDEN er da ENDRET til 18.00-18.50 istedenfor 17-17.50.

Det samme gjelder her som tidligere, barna på stor isflate uten voksne. Ønskelig at barna kikkes på fra tribune/cafe, ikke i utvisningsboksen.   Barn med voksne har mulighet til å gå i minirinken , her vil det også være en voksen fra skøyteskolen.

Vel møtt ! Vi gleder oss !!

1234567

Kongsvinger Idrettslag, Brugt. 47 B, 2212 Kongsvinger. 2015©