Lagets farger

Alle utøvere som representerer klubben i konkurranser skal bruke drakter / utstyr som er merket med klubbens logo. Bruk av logoen er regulert i egne retningslinjer.

Hovedfargene i ordinære drakter som benyttes av klubbens idrettslag skal være rød og hvit. Styret i hovedlaget kan gi dispensasjon fra dette etter skriftlig søknad.

Hvert enkelt idrettslag skal i sin organisasjonsplan ha nedfelt vedtekter for bruk av alternative drakter.

Draktene og eventuell reklame på dem skal være i tråd med regelverkene til NIF og de respektive særforbund.

Alle som deltar i konkurranse eller trening med noen av klubbens lag skal vise respekt for klubbens drakt og dens logo.