Styret

Leder: Johan Sjøberg

Nestleder: Gry E. Høgberg

Styremedlem:Espen Eidlaug

Styremedlem: Sarah Bourne Holtet

Varamedlem: Helene Iversen