Styret

Leder: Jannicke S. Mykkestue

Nestleder: Martin Norstrøm

Styremedlem: Johan Sjøberg

Styremedlem: Gry Høgberg

Varamedlem: Mette Haarr