Styret

Leder: Jannicke S. Mykkestue

Nestleder: Johan Sjøberg

Styremedlem: Gry E. Høgberg

Styremedlem: Espen Eidlaug

Varamedlem: Mette Haarr