Styret

Leder: Jannicke S. Mykkestue

Nestleder: Henning O. Kjøk

Sekretær: Johan Sjøberg

Kasserer: Mette Haarr 

Styremedlem: Kari Isnes (lover og regler)

Styremedlem: Frode Ek Skarnes

Varamedlem: Martin Norstrøm

Varamedlem: Kent Inge Waaler