Styret

Leder: Jannicke S. Mykkestue

Nestleder: Frode Ek Skarnes

Styremedlem: Johan Sjøberg

Styremedlem: Mette Haarr

Styremedlem: Martin Norstrøm

Styremedlem: Kjersti A. Wangen

Varamedlem: Kent Inge Waaler

Varamedlem: Stine Raaden