Kurs

Invitasjon til ledermøte og inspirasjonskveld

Vi er glade for å kunne invitere ledere og styremedlemmer i klubbene i KIL til ledermøte der vi håper å gi dere inspirasjon og gode tips og råd i en travel hverdag. Vi ønsker at minst to fra hvert styre deltar. Vennligst gi beskjed til undertegnede dersom ikke dette går for dere.

Kveldens hovedattraksjon er tidligere Toppidrettssjef og nestor i norsk idrett Bjørge Stensbøl.

Temaer han kommer til å ta opp er blant annet:

• Klubbutvikling

• Erfaringer fra KIL Knights

Ellers kommer vi til å ha en runde med erfaringsutveksling og styret i hovedlaget vil også informere om pågående arbeid.

Møtet er tirsdag 10. november kl. 1900 i Peisestua

For styret i hovedlaget

Jo Raabe, sekretær

jo@kil.no