Kongsvinger idrettslag

  • Kongsvinger idrettslags historie begynner med stiftelsen av Kongsvinger og Omegns Skiløberforening 31. januar 1892.
  • Skiløberforeningen eksisterte fram til 15. desember 1923, da den gikk sammen med Kongsvinger Idrætsforening. (Kongsvinger Idrætsforening ble stiftet 24. april 1918.)
  • I 1925 ble Arbeideridrettslaget Fram stiftet.
  • Ved idrettsforliket i 1940, fulgte idrettslagene i Kongsvinger sine forbund, og 3. november 1940 gikk Fram og KIF sammen til et lag som tok navnet Kongsvinger Idrettslag.
  • I 1919 kjøpte laget skihytta på Tjernsli, årlig bygslings avgift for tomta ble satt til kr. 24. Leien er indeksregulert og det er god kommunikasjon med grunneier.  KIL Ski får årlig tilskudd for å drifte skihytta. KIL betaler bygslingsavgift og forsikring. Vi ser på dette som et tilskudd til folkehelsa i Kongsvinger.
  • Den første idrettsbanen lå på Rasta, men i 1925 ble det vedtatt å bygge ny bane på Winsnesløkka som deretter ble brukt.
  • Gjemselund stadion tatt i bruk 14. juni 1953. Kongsvinger kommune overtok anlegget i 1964. 
  • Etter større krav til økonomisk uavhengighet i gruppene ble Kongsvinger IL omorganisert til et allianseidrettslag i 1992. Det betyr at lagene er organisert som selvstendige økonomisk sett uavhengige sær-idrettslag, samtidig som de fortsatt hører inn under Allianseidrettslaget og må rapportere til dette.