Årsmøte i Kongsvinger Idrettslag (hovedlaget) 30. mars 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Kongsvinger Idrettslag (hovedlaget).

Årsmøtet avholdes 30. mars 2023 kl. 19.00 i peisestuen i klubbhuset på Gjemselund.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16. mars 2022 til e-postadresse: post@kongsvingeril.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.kongsvingeril.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Kongsvinger Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Kongsvinger Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Kongsvinger Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, ta kontakt på e-post: post@kongsvingeril.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret