Samordnet rapportering innen 30. april

Alle idrettslag skal innen 30. april rapportere sine medlemstall fra foregående år til Idrettsforbundet. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Idrettslagene plikter å rapportere en Les mer

Ny utgave av boken Barneidrettstreneren

Norges idrettsforbund håper boken skal gi lyst og inspirasjon til å være sammen med barn i aktivitet – og at den skal skape treningsmiljøer fylt av lek, glede, mestring og trygghet. Det har gått ni år siden første utgave av Barneidrettstreneren kom Les mer