Samordnet rapportering innen 30. april

Alle idrettslag skal innen 30. april rapportere sine medlemstall fra foregående år til Idrettsforbundet. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Idrettslagene plikter å rapportere en Les mer