Eiendommer

Skihytta på Tjernsli

KIL eier skihytta på Skihytta på Tjernsli. KIL overtok eierforholdet til hytta mot å betale en årlig avgift for grunnen hytta står på. Uthuset som står der forbeholdes grunneier, men Kongsvinger IL har ansvar for å vedlikeholde det.

1.  Kongsvinger IL betaler årlig bygslingsavgift. Avgiften indeksreguleres.
2.  Kongsvinger IL betaler innbo- og brannforsikring for hytta. Avtalen er tinglyst.
3.  Hovedlaget gir etter søknad KIL Ski tilskudd for hver søndag Skihytta er åpen i vinterhalvåret.
4.  KIL Ski tar seg av vedlikeholdet av Skihytta.

Drift av klubbhus Gjemselund

KIL leier klubblokalene gratis av Kongsvinger kommune. KIL har ansvar for innvendig vedlikehold, oppvarming og renhold. Leieavtalen er tinglyst og utløper 2043.

Hvert idrettslag tilknyttet Kongsvinger il disponerer et sett nøkler til klubblokalene.

Bruk av Peisestue og kjøkken i klubblokalet

For lagene tilsluttet KIL er det gratis å benytte felleslokalene i klubblokalet på dagtid og kveldstid/helger.

Lagene logger inn bruken i Google-kalenderen for «Peisestua». Lokalene i klubbhuset leies ikke ut til andre brukere.