Visjon

Kongsvinger Idrettslag er et allianseidrettslag som skal:

· ivareta lagenes felles identitet gjennom navn, logo og verdier

· bidra til at lagene og deres medlemmer oppnår målene sine ved å tilby og formidle tjenester innen klubbutvikling i form av kurs og veiledning

· tilby kontorlokaler og møteplasser som skal fungere som formelle og uformelle samlingspunkter for lagene

· bidra til å fremme folkehelsen for innbyggerne i Kongsvinger