Om oss

KIL Barneidrett startet sommeren 1993, og er underlagt KIL Allianseidrettslag. Det er et tilbud til barn i alderen 4-10 år. Tilbudet om barneidrett er lovbestemt av Norges Idrettsforbund.

Barneidrett skal være preget av lek og allsidige aktiviteter, og ikke styres av voksenidrettens vurderinger og krav. Instruktørene er foreldre som vil gjøre en innsats for egne og andres barn. Vi vil presisere at de ikke er "profesjonelle".

KIL Barneidrett er et tilbud til barn i alderen 4 - 10 år. Vi har med ca. 150 barn fordelt i grupper basert på alder. Vi benytter Langeland skole, Vennersberg skole og Marikollen skole for innendørs aktiviteter. For utendørs aktivitetene benytter vi forskjellige anlegg som er tilgjengelig i Kongsvinger  kommune.

Årskontingenten for deltakelse sesongen 2018/2019 er kr. 600,-. Instruktørene hentes fra velvillige foreldre. Det organiserte tilbudet i barneidretten preges av lek og allsidige aktiviteter.

Barneidrettens mål er å:  

· stimulere til bredde, variasjon og allsidighet  

· motvirke ensidig spesialisering på et tidlig tidspunkt  

· skape en sunn interesse for idrett og fysisk aktivitet  

· tilpasse aktivitetstilbudet til den enkeltes forutsetninger, ferdighet  og interesse

· skape sosial kontakt, fremme respekt for lover og regler.

 

1234567

Kongsvinger Idrettslag, Brugt. 47 B, 2212 Kongsvinger. 2015©