Alle idrettslag må oppnevne en barneidrettsansvarlig

Publisert: 08.12.2015                                                      

Av: Geir Owe Fredheim/Norges Idrettsforbund

Alle idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år er pliktige til å oppnevne en person som skal være ansvarlig for barneidretten. - Det er særdeles viktig at alle idrettslagene forstår hva det vil si å ha en barneidrettsansvarlig i idrettslaget, sier Mari Bjone, rådgiver for barneidrett i Idrettsforbundet.

I lovnorm for idrettslag «§ 18 Idrettslagets styre – ledd 2f» står det at styret i idrettslaget skal oppnevne en ansvarlig - tillitsvalgt eller ansatt - for barneidretten.
Hensikten er å sikre gode rutiner for oppfølging av barneidretten og sørge for at så mange som mulig er klar over hva dette betyr i den daglige aktiviteten. - Personen som får ansvar for å følge opp barneidretten skal tale barnas sak og sette barnas beste i sentrum. Blant annet handler dette om å vurdere og diskutere om idrettstilbudet idrettslaget gir er i tråd med rettighetene og bestemmelsene, sier Mari Bjone.

Bare 2 av 10 idrettslag Målet med den nye paragrafen er samtidig å sørge for at alle trenere, ledere og alle andre med frivillige verv i idrettslaget skal kjenne til innholdet i bestemmelsene og rettighetene. - Tall viser at rundt 6 av 10 idrettslag sier de kjenner til rettighetene og bestemmelsene. Bare 2 av 10 idrettslag sier at de har hatt det som tema på foreldremøter. Samtidig vet vi at mange idrettslag ikke har dette forankret i idrettslaget, forteller Bjone.

Idrettslagene må etablere rutiner Idrettsforbundet oppfordrer idrettslagene som organiserer barneidrett til å etablere rutiner på hvordan de skal spre informasjon om bestemmelsene og rettighetene og hva dette vil si i deres idrettslag. - Det er naturlig at denne informasjonen ligger tilgjengelig på idrettslagets hjemmesider. I idrettslagets klubbhåndbok skal det stå hvor man finner informasjon, og tips og råd om hvordan man ellers skal spre dette i idrettslaget, forteller Bjone.

Foreldrene er svært viktige Hun sier det også er svært viktig at foreldre til barna i idrettslaget blir kjent med bestemmelsene og rettighetene. - Et tips til idrettslagene er å stille krav om obligatorisk foreldreoppmøte de første gangene barnet deltar i aktiviteten. Bare på den måten kan idrettslaget være sikre på at informasjonen er blitt gitt. Det er avgjørende at foreldre blir involvert og får innsikt i hvordan rettighetene og bestemmelsene ivaretar deres barn, og hvordan idrettslaget ut fra dette organiserer sin aktivitet. En god forventningsavklaring og tett dialog mellom idrettslag og foreldre forebygger usikkerhet og konflikter, sier Bjone som legger til at fleridrettslag må sørge for å ha møter og samarbeid på tvers av idrettene og gruppene.

Særforbund og idrettskretser Idrettslaget skal ivareta barneidrettsperspektivet i idrettslagets arrangement og klubbens drift. Det er også forventet at særforbund og idrettskretser følger opp dette arbeidet. - Hvert enkelt særforbund har ansvar for at bestemmelsene og rettighetene blir gjort kjent, implementeres og etterleves i deres idrett og grener. Idrettskretsene må legge til rette for og gjennomføre fagseminarer som omhandler barneidrettsbestemmelser og rettigheter. I tillegg gir vår E-læringsmodul «Barneidrettens verdigrunnlag», som ligger på www.kurs.idrett.no, økt forståelse av bestemmelsene og rettighetene i barneidretten, forteller Bjone. - Å sette av den timen det tar deg å gå gjennom dette i din egen stue, oppfordrer vi både styrer, barneidrettsansvarlige og foreldre til.

Hva er forskjellen? Mange kjenner til at det eksisterer barnerettigheter og bestemmelser – men kjenner kanskje ikke godt nok til forskjellen. - Idrettens barnerettigheter beskriver hva som skal til for at barna skal oppleve trygghet og mestring i idretten, mens Bestemmelsene om barneidrett regulerer hvordan konkurransene i barneidretten skal skje slik at det blir en naturlig progresjon og utvikling. Bestemmelsene og rettighetene bygger på hverandre og må ses i sammenheng, sier Bjone.
Les mer om Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett

Invitasjon til julemiddag for ledere 14. desember kl. 19.30

Vi inviterer ledere i lagene til middag på Manis mandag 14. desember kl. 19.30. Vi håper at flest mulig har anledning til å komme, og at dere melder dere på til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. senest freadg 11.12. Dette gjelder selv om dere har meldt dere på til den opprinnelige datoen.

Dersom leder ikke har anledning til å komme, håper vi at dere kan sende daglig leder, nestleder eller en annen i styret.

Ledermøte og inspirasjonskveld 14. desember

Vi er glade for å kunne invitere ledere og styremedlemmer i klubbene i KIL til ledermøte der vi håper å gi dere inspirasjon og gode tips og råd i en travel hverdag. Vi ønsker at minst to fra hvert styre deltar. Vennligst gi beskjed til undertegnede dersom ikke dette går for dere.

Kveldens hovedattraksjon er tidligere Toppidrettssjef og nestor i norsk idrett Bjørge Stensbøl.

Temaer han kommer til å ta opp er blant annet:

• Klubbutvikling

• Erfaringer fra KIL Knights

Ellers kommer vi til å ha en runde med erfaringsutveksling og styret i hovedlaget vil også informere om pågående arbeid.

Møtet er mandag 14. desember kl. 18.00-19.30 i Peisestua,  vi ber om påmelding til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. senest fredag 11. desember.

948.000 til idrett i Kongsvinger

Årets Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) rettet spesifikt mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Årets fordeling fra departementet viser at Kongsvinger sitter igjen med over 948.000 kroner – noe som er en økning på 270.000 kroner i forhold til 2014.

Det er Idrettsrådet som fordeler pengene til idrettslag som aktiviserer barn og ungdom (6–19 år).

Årets samlede beløp for lokale aktivitetsmidler er på cirka 295 millioner kroner.

Det er idrettsrådet i den enkelte kommune som bestemmer tildelingskriteriene, basert på KUDs retningslinjer, samt anbefalingene fra Norges idrettsforbund

1234567

Kongsvinger Idrettslag, Brugt. 47 B, 2212 Kongsvinger. 2015©