Skihytta skal rustes opp

En gavesjekk på 300.000 kroner gjør at samlingspunktet kan få en etterlengtet opprustning.

Skihytta ved Tjernsli er over 100 år gammel, og både eiere og drivere har lenge sett at den trenger en ansiktsløftning.

Les mer …

Årsmøteprotokoll KIL

Under finner dere protokollen fra Kongsvinger Idrettslags årsmøte 12. april 2016. Etter årsmøtet består styret av følgende medlemmer:

Jannicke S. Mykkestue (leder), Jo Raabe (nestleder), Mette Haarr (kasserer), Kari Isnes (styremedlem), Henning Kjøk (styremedlem), Linda Wang (styremedlem), Brynjar Fredheim (varamedlem), Kate Sønstebø (varamedlem). Revisorer er Synne Stolpe og Olav Berget.

Valgkomiteen består av:

Petter Norstrøm (leder), Reidun Slettum (medlem), Espen Furuseth (medlem), Ole Petter Vibekken (medlem).

Vi takker avtroppet styreleder i Kongsvinger Idrettslag, Petter Norstrøm for godt arbeid!!!

PROTOKOLL ÅRSMØTE

Årsmøte i Kongsvinger IL 12.4. kl. 19.00

Årsmøtet i Kongsvinger IL avholdes i Peisestua på Gjemselund tirsdag 12. april 2016 kl 19.00. Årsmøtedokumentene legges ut en uke før.

Vennlig hilsen styret

 

1234567

Kongsvinger Idrettslag, Brugt. 47 B, 2212 Kongsvinger. 2015©