Om oss

VIRKSOMHETSIDÉ

«Kongsvinger IL er en felles organisasjon for 7 idrettslag i Kongsvinger kommune. Kongsvinger IL skal ivareta lagenes felles identitet gjennom å bygge og beskytte merkevaren KIL.

Kongsvinger IL skal bidra til at lagene oppnår målene for sin idrettslige virksomhet gjennom å levere og formidle kurs og veiledningstjenester innen klubbutvikling både administrativt og sportslig.»

VISJON

Idrettslaget er et allianseidrettslag som skal:

-Ivareta lagenes felles identitet gjennom navn,  logo og verdier.

-Bidra til at lagene og deres medlemmer oppnår målene sine ved å tilby og formidle tjenester innen klubbutvikling i form av kurs og veiledning.

-Tilby kontorlokaler og møteplasser som skal fungere som formelle og uformelle samlingspunkter for lagene. -Bidra til å fremme folkehelsen for innbyggerne i Kongsvinger.