Om oss

Kil Turn er en gruppe under Kongsvinger Idrettslag. Vi er ca 210 medlemmer og vokser stadig. Vi har turnere fra 3,5 år og oppover. Vi er en klubb for mennesker som ønsker fysisk mestring og utvikling. Alle skal være velkomne uavhengig av alder, kjønn, idrettslig eller sosial bakgrunn. Kil Turn deler medlemmene inn i grupper basert på idrettens grunnstige. Målet med inndelingen er å gi utøverne følelsen av både mestring og utfordring på riktig nivå.