Fristen for å søke momskompensasjon til anlegg er endret

Lotteri- og stiftelsestilsynet åpnet 15. september for søknader om momskompensasjon ved bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet. Søknadsfristen er nå 1. desember.

Det er viktig at idrettslagene setter seg godt inn i ordningen før det søkes om momskompensasjon. Her kan det søkes på ordningen, i tillegg til mer informasjon.

Følgende organisasjoner kan søke om momskompensasjon for anlegg: 

 • Idrettslag/org.ledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
 • Idrettslag organisert under Samiske idrettsforbund
 • Sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Sammenslutninger under Den Norske Turistforening
 • Sammenslutninger under Norges Bilsportforbund
 • Sammenslutninger under Det frivillige Skyttervesen
 • Aksjeselskap/allmennaksjeselskap
 • Stiftelser
 • Andre sammenslutninger

En kan søke selv om en er registrert i merverdiavgiftsregisteret, men da skal fradragsført merverdiavgift trekkes ut i søknaden om momskompensasjon. 

Vilkår for å søke:

 • Anlegget må være ferdig, og anleggsregnskapet må være kontrollert og attestert av revisor (i de fleste tilfeller; kommunens revisor)
 • Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggingen er satt i gang etter 1. januar 2010. 
 • For å kunne søke må det være minst 15 000 kroner i søknadsberettiget merverdiavgiftskostnader. 

Les mer om ordningen i lenken øverst i artikkelen.