Nytt styre i Kongsvinger Idrettslag

Da er årsmøtet avholdt og vi har takket av to flotte representanter for frivilligheten i idretten. Kari Isnes har bidratt med kunnskap og entusiasme i styret i over 15 år (!) og Henning O. Kjøk har vært med som nestleder i 5 år. Tusen takk til begge for strålende innsats for Kongsvinger Idrettslag. Hva ville vel idretten vært uten de frivillige?

Styret i Kongsvinger Idrettslag er:

Leder: Jannicke S. Mykkestue

Nestleder: Frode Ek Skarnes

Styremedlem: Johan Sjøberg

Styremedlem: Mette Haarr

Styremedlem: Martin Norstrøm

Styremedlem: Kjersti A. Wangen

Varamedlem: Kent Inge Waaler

Varamedlem: Stine Raaden