Aktivitetsplan sommerskole

Base: Holt-hallen. Barn bringes og hentes her om ikke annet er nevnt under.

Mandag:
Kl. 10.00.-10.30.: Velkommen! Informasjon og presentasjon av trenerne.
Kl. 10.30.-12.00.: Turning.
Kl. 12.00.-12.30.: Lunsj i hallen, vi sitter sammen, på matter.
Kl. 12.30.-15.00.: Fremvisning turnere fra KIL Turn, øve/prøve noen øvelser. Tøye. Litt styrke.

Tirsdag:
Kl. 10.00.-12.00.: Turning.
Kl. 12.00.-15.00.: Lunsj og utflukt til Skansesletta, fri turning. Ta med passende klær for ute-turning.
Minibuss. Vær-forbehold. Barna hentes ved Tråstad Ungdomsskole.

Onsdag:
Kl. 10.00.-12.30.: Turning og lunsj.
Kl. 12.30.-15.00.: Utflukt til Skarnes Badeland. Minibuss. Værforbehold. Husk armringer for de som ikke er svømmedyktige! Hovedtrener og to hjelpetrenere vil være på badelandet til kl. 15.00. Barna hentes ved bassenget.

Torsdag:
Kl. 10.00.-12.00.: Turning.
Kl. 12.00.-15.00.: Lunsj og golf på Kongsvinger Golfklubb (Liermoen). Værforbehold. Hovedtrener og en hjelpetrener er med. Barna hentes ved Kongsvinger Golfklubb.

Fredag:
Kl. 10.00.-11.00.: Oppmøte i Tufteparken/ Biblioteket. Husk passende klær for ute-turning. Værforbehold. Minibuss til Holt-hallen.
Kl. 11.00.-15.00.: Holt-hallen. Lunsj, turning, oppvisning.
Foresatte og andre er velkomne til å se på hva deltakerne har lært denne uka,
kl. 14.30.-15.00.! Salg av juice, kaffe og kaker – ta med små-penger!

Værforbehold:
Ved dårlig vær vil det bli alternative aktiviteter i Holt-hallen.

Kontaktperson:
Heidi Bye, tlf. 928 28 137.

Trenere:
Hovedtrener: Stine Stake, tlf. 940 30 630.
Hjelpetrenere: Frida Norevik, Guro Sønstebø, Henrik Høgberg.

Stine har vært aktiv turner i mange år, hun har Trener 1 –utdanning og er nå hovedtrener for Tropp 3 samt hjelpetrener for Konkurransetroppen i KIL Turn. Hun er også en aktiv senior-utøver i turn-gruppa vår!
Alle hjelpetrenerne er aktive turnere i Konkurransetroppen og har jobbet om hjelpetrenere gjennom flere år.

Styret, KIL Turn