Årsmøte i Kongsvinger Idrettslag (hovedlaget) 29. april 2021 kl. 19.00

Det inviteres til årsmøte med vanlige årsmøtesaker i Kongsvinger Idrettslag (hovedlaget), peisestua på Gjemselund torsdag 29. april 2021 kl. 19.00.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15. april 2021 til post@kongsvingeril.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 22. april 2021 på idrettslagets hjemmeside www.kongsvingeril.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, ta kontakt på post@kongsvingeril.no

Vel møtt til årsmøte.

Mvh Styret i Kongsvinger Idrettslag