Årsmøtet i Kongsvinger IL (hovedlaget) utsettes på ubestemt tid.

Årsmøtet i Kongsvinger IL (planlagt 31.3.20) utsettes på ubestemt tid. Årsmøtet planlegges avholdt innen ny frist som er satt av NIF til 15.6.20. Sittende styre, og andre funksjoner, fungerer til nytt årsmøte er avholdt. 

Styret vil heller ikke avholde fysiske styremøter i denne perioden.