Årsmøte i Kongsvinger IL (hovedlaget) 24. juni 2020

Samfunnet åpner gradvis opp igjen, og vi har bestemt oss for at vi gjennomfører årsmøte for Kongsvinger Idrettslag (hovedlaget) i peisestua på Gjemselund onsdag 24. juni kl. 18-20.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10. juni 2020 til post@kongsvingeril.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 17. juni 2020 på idrettslagets hjemmeside www.kongsvingeril.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, ta kontakt på post@kongsvingeril.no

Vel møtt til årsmøte.

Mvh Styret i Kongsvinger Idrettslag