Ny rapport om kostnadene i barne- og ungdomsidretten

Berit Kjøll om ny rapport: -Vi må redusere kostnadene i barne- og ungdomsidretten

Den årlige gjennomsnittskostnaden ved deltakelse for 9-åringer er 3600 kroner, mens de årlige gjennomsnittskostnadene ved deltakelse for 15-åringer er 9600 kroner. De viktigste kostnadsdriverne i idrettslagene er utstyr, bekledning og arrangementskostnader. Det kommer frem i den nye rapporten «Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse» som har kartlagt nivået i 13 idretter.

  • Rapporten viser at svært mange idrettslag driver idrettstilbud til en relativt lav kostnad for å sikre et tilbud som de fleste kan være med på, og at bevisstheten om kostnadsreduserende tiltak i idretten blir stadig bedre kjent i idrettslagene. Det er bra, sier idrettspresident Berit Kjøll og fortsetter:
  • Når det er sagt så avdekker rapporten at det er flere idretter som har tilpasset seg et unødig høyt ambisjonsnivå på utstyr. Det er bekymringsfullt, og denne utviklingen må snus. Her må både særforbund, idrettslag og foreldre ta et felles ansvar for å justere ambisjonsnivået for å få ned kostnadene, sier Kjøll.

LES HELE RAPPORTEN HER