Se opptak av webinar om politiattestordningen her

Onsdag 9. juni arrangerte NIFs fagteam barneidrett et webinar om politiattestordningen. Se det i opptak her.

Politiattestordningen ble vedtatt innført i Norges idrettsforbund i 2009. Bakgrunnen for å innføre denne ordningen var å ivareta barn og unges beste – og bidra til at idrettsarenaen oppleves som trygg.

Politiattesten er et viktig virkemiddel for å hindre at uønskede hendelser skjer i idretten. Nylig gjennomførte NIF fagteam barneidrett et webinar med dette som tema. Med nesten 700 påmeldte ser vi at dette er et tema mange er opptatt av og ønsker å gjøre en god jobb med.

Per Tøien, idrettspolitisk rådgiver i Norges idrettsforbund, har jobbet med politiattestordningen helt fra starten i 2006 og kjenner ordningen veldig godt. Han sørger fortsatt for at denne ordningen står høyt på den politiske dagsorden, og for at politiattesten stadig blir bedre og utvikles til et virkemiddel som gjør idretten tryggere.

Viktig jobb
 Idrettsglede for alle er Idrettsforbundets visjon, og derfor er det så viktig at vi jobber for å gjøre idretten trygg. Vi ser dessverre at uønskede hendelser skjer. Men i idretten har vi nulltoleranse for alle former for diskriminering og trakassering, sier Håvard Øvergård, seniorrådgiver verdiarbeid i Norges idrettsforbund.

Det er viktig å presisere at politiattesten alene ikke forhindrer uønskede hendelser. Derfor bør alle idrettslag og klubber jobbe med retningslinjer for etisk og trygg idrett, og legge til rette for en kultur hvor det er greit å si ifra.

Gjennom dette webinaret svarte Tøien og Øvregård på mange av de spørsmålene som idrettslag og politiattestansvarlige har. Det kom inn veldig mange spørsmål både i forkant og underveis i webinaret. Vi har forsøkt å svare opp så mange som mulig. Har du ytterligere spørsmål om politiattestordningen, ta gjerne kontakt med din idrettskrets