Trenerattesten blir obligatorisk

På Idrettstinget 2021 ble det bestemt av Trenerattesten blir obligatorisk. Dette skal sikre at barn og unge møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett og klubb.

Trenerattesten, som ble lansert i mars, tar trenere gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til dem. Den kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.

– Norges idrettsforbund er utrolig glade for at Idrettstinget har vedtatt at Trenerattesten skal bli obligatorisk. Det er i dag mange tilfeldigheter som avgjør hvilke erfaringer og opplevelser barn og unge sitter igjen med etter deltagelse i norsk idrett. Trenerattesten setter en tydeligere standard for norsk idrett, slik at barna skal møte et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett og klubb, sier Jon Grydeland, seniorrådgiver trenerutvikling i Norges idrettsforbund.

Les mer her: https://bit.ly/3zzlo5o