Slider

På Idrettstinget 2021 ble det bestemt av Trenerattesten blir obligatorisk. Dette skal sikre at barn og unge møter et likere …

Kongsvingner Idrettsråds henvendte seg til Kongsvinger kommune vedrørende endering av aldersgrensen for Kontingentkassa til 19 år. Saken ble raskt behandlet …

Her finner du protokoll fra Kongsvinger Idrettslags årsmøte 29. april 2021.

Da er årsmøtet avholdt og vi har takket av to flotte representanter for frivilligheten i idretten. Kari Isnes har bidratt …