Slider

Innlandet idrettskrets er for fullt i gang med sitt idrettsarbeid etter sammenslåingen av Hedmark og Oppland idrettskretser. Innlandet idrettskrets omfatter …

Her vil det løpende bli publisert informasjon om NIFs lov vedtatt av Idrettstinget 2019 og lovnormer vedtatt av Idrettsstyret med …

Datoer å merke seg

Oppstart for alle nye : fredag 8. januar kl. 17.00., varer frem til kl. 17.30. Troppsplassering. Oppstart Gymlek (både nye …

Aktivitetsplan sommerskole

Base: Holt-hallen. Barn bringes og hentes her om ikke annet er nevnt under. Mandag:Kl. 10.00.-10.30.: Velkommen! Informasjon og presentasjon av …